20 november 2011

Hjälp! Råsponten är fuktig, möglig och bitvis helt upprutten. Fuskbyggarna på 70-talet har lagt betongpannor på gammal papp från husets byggår 1923, dessutom var isoleringen tryckt mot den gamla råsponten på insidan, helt utan nödvändig luftspalt emellan. Ujuj, vi måste byta tak. NU. Mitt i stormar och regn.

Oh no! It´s damp, some of it´s rotten and mouldy.
We need to take it all down and change the roof completely. NOW.  

12 november 2011

Vi har börjat.

Vi började riva längst upp i Viras rum.
Rummet under nocken har isolerats på ett märkligt sätt. Vi konstaterar att det inte verkar vara fackmannamässigt gjort. Men vi är föga förvånade. Vi måste riva bort isoleringen och kolla vad som finns bakom.

We have started! The loft, Vira´s room. The insulation has not been done properly.
It has to come down, we need to know what´s underneath ...