20 november 2011

Hjälp! Råsponten är fuktig, möglig och bitvis helt upprutten. Fuskbyggarna på 70-talet har lagt betongpannor på gammal papp från husets byggår 1923, dessutom var isoleringen tryckt mot den gamla råsponten på insidan, helt utan nödvändig luftspalt emellan. Ujuj, vi måste byta tak. NU. Mitt i stormar och regn.

Oh no! It´s damp, some of it´s rotten and mouldy.
We need to take it all down and change the roof completely. NOW.  

Inga kommentarer: