26 juni 2012

Källartrappan upp. Eller ned.
En milstolpe!
Vi har experthjälp.

Dan bjöd in även Robbans verktyg att vara med på midsommar,
men kanske inte bästa tillfället?
Han tog med familjen istället.
Men dagen efter var det dags!

Inga kommentarer: