23 januari 2012

Nytt hål till verandan.
Teglet återanvänds till nya källarväggar
och för att återuppbygga fasadens raserade gesimser.

New door to the porch.
Old bricks are to be re-used in the basement and on the outside ornaments.

*
gesims, markerat horisontellt listverk som upptill avslutar en byggnads fasad eller väggyta (tak-,krans- eller huvudgesims) eller som avdelar fasaden horisontellt mellan våningarna (gördelgesims) eller mellan sockel(våning) och de övriga våningarna (fot- ellersockelgesims). /NE.


Inga kommentarer: