23 mars 2012

Släkt och vänner är ovärderliga!

Här Dan och Robban.
Uh-oh, ser ni hålet under/bredvid trappan?
Det är vår numera icke-existerande källartrappa.
Bilden nedan: Värmeslingor. Armeringsnät. Flytspackel.


Inga kommentarer: